Våra tjänster

Vi erbjuder olika typer av samtal, frekvensbalansering, gruppterapi med olika inriktning, workshops och föreläsningar.

Terapisamtal

Vi erbjuder:
• Ömdömesssamtal*
• Samtal akut
• Krissamtal
• Enskilda samtal
• Parsamtal

• Stresshantering (friskvårdsberättigande)

 

* Det första mötet är ett samtal där vi går igenom vad du söker för och vi tittar tillsammans på en individuell plan för just dig

Frekvensbalansering – L.I.F.E

L.I.F.E är ett databaserat CE klass2A av TUV i Tyskland godkänt instrument som mäter och registrerar obalanser i kroppen som kan vara tidiga tecken på sjukdom innan man ens känner av några symptom.

Med instrumentets hjälp kan man korrigera dessa obalanser vilket kan leda till att sjukdom aldrig uppstår, eller då symptom redan uppstått lindra dessa och ge ett ökat välbefinnande. Vidare kan konflikter i det undermedvetna påvisas så att man därigenom ger organet större chans att komma i balans. När du blir analyserad och upplever terapi med L.I.F.E, så gör vi något på kroppens egna villkor. Vill den inte, så stänger den ner kommunikationsvägarna och ingen skada är skedd.

Men kroppen vill alltid återställa ordning och vill att allt skall vara balanserat och riktigt. Det är hjärnans uppgift att sköta det jobbet. Vi hjälper bara till genom att arbeta på att uppnå en god livsenergi (något man ofta glömmer/negligerar i den traditionella skolmedicinen). Med hjälp av frekvensbalansering kan vi lösa upp lagrad information i cellen (bygger alltså på kvantfysik) och bana väg för ett ”flow”- som påskyndar läkning.

Scanning
Ett antal elektroder kopplas runt hand/fotleder samt över pannan och på endast 7 minuter sker en total scanning av tusentals variabler avseende organ/det mentala/det emotionella. Systemet går alltså ner på cellnivå och till och med in till cellkärnan och informationen i DNA.

Många som utövar energimedicin/frekvensbalansering arbetar framförallt med kost och tillskott. Jag lägger däremot största fokus på att reparera genom att lösa upp eventuella felprogrammeringar av din världsbild som skett i tidig ålder, känslomässiga obalanser och trauman.

Som jag ser det så om vi är i homeostas-som är ett optimalt läge enligt skolmedicinen, så fungerar också kemin i kroppen optimalt. Det hindrar inte att man ibland kan behöva lägga till eller ta bort ämnen-för att öka kroppen och psykets självläkning. Men mitt huvudfokus ligger på det psykosomatiska.

Jag har därför utarbetat mitt eget progam HOMEOSTASEN för att lindra och reversera PTSD/effekter av trauma. I detta program ingår därför att balansera berörda delar i hjärnan, neurotransmittorer, hormoner, nerver, muskler, organ och sist men inte minst cellminnen.

 

Gruppterapi – Vi har grupper med olika inriktning såsom:

Sorgebearbetning/Anhöriggrupp – Här tittar vi på de sorger och förluster du varit med om, det kan vara en separation/skilsmässa, förlust av någon som stod dig nära, förlust av ett arbete, mobbning osv. Denna grupp riktar sig även till dig som är anhörig till någon med psykiskt ohälsa eller beroende.

Nycklarna – Grupp för dig som lever i eller har lämnat en narcissistisk relation.
I gruppen kommer vi att arbeta med praktiska övningar, undervisning, delande och gestalttekniska terapier. Målet för gruppen är att frigöra sig från effekterna av att ha haft en nära relation till en person med narcissistisk personlighetsstörning.  Dessutom kommer du att få en privat behandling med frekvenssystemet L.I.F.E a 120 minuter.

Medberoende – I denna gruppen vänder vi blicken till våra egna beteenden och tittar på medberoendeproblematiken. Du får kunskap om psykisk sjukdom/beroende och framför allt medberoende , verktyg att arbeta med och stöd kring de förändringar du vill göra för att kunna leva ditt liv fullt ut så som du önskar.

Problem i relationer – Har du problem i någon av dina relationer? Det kan vara med partnern, barnen, kollegan eller tex väninnan.
I den här gruppen arbetar vi med oss själva för att fungera bättre i samspel med andra. Vi tittar på vad du varit utsatt för, sörjer, lär oss kommunicera och sätta tydliga gränser. Du får även stöd där du befinner dig.

Traumabearbetning – Här går vi på djupet och tittar på större trauman och barndomstrauman. Det är inte alltid man vet vad man varit med om, eller man kanske inte ens minns men man har ofta ändå symptom som är påfrestande att leva med. För att delta i denna grupp bör du ha gått hos oss på enskilda samtal eller i någon av de andra grupperna ett tag, rådgör med oss.

Sexuella övergrepp –grupp för kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp, eller har haft negativa sexuella erfarenheter. Hör av dig till oss så berättar vi mer!

PRISER

Första samtal/Omdömessamtal

90 min  1000:-

Stödsamtal/Traumabearbetning/Stresshantering

60 min  750:-

90 min  1000:-

Frekvensbalansering

90 min 1000:-

Parsamtal

90 min 1.000:-

Gruppterapi

3 tim 600:-/gång

Föreläsningar (Se Aktuellt)

295:-